VISA Challenge – a learning process in disguise

Tirsdag d. 14/4 åbnede Erhvervsakademi Aarhus dørene for VISA Challenge – en konkurrence, der fokuserer på det økonomiske aspekt af innovation og entreprenørskab. Udfordringen, stillet af VISA Europe, blev først introduceret for de 63 deltagende elever fra landets videregående uddannelser, på dagen, så oppe på dupperne skulle de i den grad være…

For the English version, scroll down. 

Og det var de så sandelig også. For efter en start med en lang række idégenererings-, og idéudvælgelsesprocesser, faciliteret af Nina Viktoria Berg og Anniken Sand fra ISTID, gik de studerende aktivt og engageret til værks med udfordringen. Med 10.000 kroner samt en plads til EM i VISA Challenge i sigte, var der nemlig meget at dyste om.

EM i VISA Challenge bliver afholdt i Lissabon, i forbindelse med EM i Entreprenørskab. Her vil vinderteamet skulle dyste imod vinderne fra Rumænien, Portugal og England.

11143391_871793812881147_7707205403860975420_n

Da de deltagende teams havde lagt sig fast på en idé, blev det tid til at præsentere for de 3 dommere fra VISA, der alle var fløjet ind fra England. Af de 21 teams blev 6 udvalgt til finalen, hvor der ikke kun skulle pitches foran den samlede jury, men også de resterende teams. Finalen bød på mange gode idéer, men en personlig fingerring, der skulle fungerer som et betalingssystem skilte sig lidt mere ud ift. de andre.

Vinderteamet ’Safepay’: Kristina Villadsen, Simon Breum Fisker og Jacob Lindebjerg fra Erhvervsakademi Aarhus.

Vinderteamet ’Safepay’: Kristina Villadsen, Simon Breum Fisker og Jacob Lindebjerg fra Erhvervsakademi Aarhus.

”Det var fedt at deltage, og sjovt at arbejde meget intensivt med et projekt. Det var udfordrende og sjovt at blive presset ud i nogle situationer, hvor man på meget kort tid skal udforme en idé og samtidig pitche den på engelsk – vi blev skubbet ud af vores komfortzone. Vi har lært, at vi er bedre til at arbejde under pres end vi troede og gode til at “bygge ovenpå” hinandens idéer – som en af de øvelser vi lavede også arbejdede med,” fortæller Kristina Villadsen fra ’Safepay’.

VISAHappy

Selvom VISA Challenge er en konkurrence, så var det ikke det som de deltagende elever havde fokus på, da vi spurgte ind til, hvordan det havde været at deltage i VISA Challenge. For som Lucas Pedersen fra Erhvervsakademi Aarhus udtalte: ”Det føles egentlig ikke så meget som en konkurrence, men nærmere en læringsproces.”  Så selvom man som deltager ikke vandt, så kunne man stadig tage en masse læring med hjem fra dagen.

VISA Challenge blev afholdt af Visa Europe og Start Up Programme.

 

The English version  

VISA Challenge – a learning process in disguise.

On 14thApril Business Academy Aarhus, Denmark opened its doors to VISA Challenge – a competition that focuses on the economic aspect of innovation and entrepreneurship. The challenge issued by VISA Europe was introduced to the 63 participating students from the higher educations in Denmark, on the very day of the event, so the students had to be ready to act…

And they certainly were. After a start with a wide range of idea generating and idea development processes, facilitated by Nina Viktoria Berg and Anniken Sand from ISTID, the students were committed and dedicated to go on with their idea process and development thereof.  With 10,000 DKK and a ticket to the European Championships in VISA Challenge as the 1st prize, there was much to compete for.

The European Championships in VISA Challenge will be held in Lisbon, in connection with the European Championships in Entrepreneurship.  Here is the winning team going to compete against the winners from Romania, Portugal and England.

11143391_871793812881147_7707205403860975420_n

After the participating teams had worked on their ideas it was time to pitch it to the three judges from VISA. Of the 21 teams, 6 were selected for the final, where not only did they pitch in front of the judges, but also in front of the remaining teams. The final offered many good ideas, but a personal finger ring working as a payment method differed from the others and won the competition.

Vinderteamet ’Safepay’: Kristina Villadsen, Simon Breum Fisker og Jacob Lindebjerg fra Erhvervsakademi Aarhus.

The winning team ’Safepay’: Kristina Villadsen, Simon Breum Fisker og Jacob Lindebjerg from Buisiness Academy Aarhus.

“It was great to be a part of the competition and fun to work very intensively with a project. It was challenging and fun to be pushed into situations, where you, in a very short time, needed to develop an idea and pitch it in English, when we are normally used to pitch in Danish – we were definitely pushed out of our comfort zone. We’ve learned that we work a lot better under pressure than we thought. We’ve also learned that we are good at building on each other’s ideas – which was one of the exercises we went through in one of the first idea generating processes,”  says Kristina Villadsen from ‘Safepay’.

VISAHappy

Although the VISA Challenge was a competition, it wasn’t the competition part that was ‘Top-of-mind’ when the participants were asked how it was like to participate in VISA Challenge. As Lucas Pedersen, from Business Academy Aarhus puts it: “It really doesn’t feel like a competition, but it rather feels like a learning process.”

Even though they couldn’t all go home with a prize, the participating students didn’t go home empty handed. In fact, they all went home with something that by the end of the day is as valuable as the 1st price.

VISA Challenge was held by Visa Europe og Start Up Programme.