Interview: Bed in a Box

Unge iværksættere arbejder for at hjælpe flygtninge

Tre efterskoleelever. Nødhjælp. De to ting er ikke nødvendigvis noget, der naturligt hænger sammen i bevidstheden hos de fleste. Men for William Schieck Andrews, Tine Rubæk Mølvadgaard og Emilie Glintborg Foged er det helt naturligt. De har nemlig startet et projekt, der udvikler multifunktionelle nødhjælpskasser til kriseramte områder. De tre unge iværksættere, der kommer fra hele landet, udviklede Bed in a Box i løbet af deres efterskoletid på Vesterdal Efterskole nær Middelfart. Bed in a Box, også kaldet BiB, er både en transportkasse til nødrationer, en opbevaringskasse til ejendele samt en seng og kan spændes på ryggen.

Processen

De tre entreprenører deltog i Fonden for Entreprenørskabs NextLevel projektforløb for unge i 9. og 10. klasse, hvor de fik lov til at afprøve og udvikle deres evner inden for entreprenørskab. Projektet starter med ideudvikling, der for William, Tine og Emilie mundede ud i BiB. Ideen til BiB kom dog ikke af sig selv, men er et produkt af en lang række ideer og diskussioner. En stor del af processen for de tre idemagere har også været research for at undersøge de produkter, der allerede er på markedet. De bed mærke i, at meget af den eksisterende nødhjælp ofte kun har én funktion, hvilket i høj grad begrænser brugbarheden. Derudover brugte de forskellige nødhjælpsorganisationer store summer på transport. Derfor bestemte de tre kammerater sig for, at de ville udvikle de nuværende kasser og blandt andet gøre dem multifunktionelle.

I løbet af udviklingsprocessen har de tre elever ramt et par bump, men de tager det med godt humør – som de siger, har nedturene ledt dem på nye spor og andre inspirerende ideer, der har båret projektet videre.Derudover har de lært deres materialer bedre at kende gennem de forskellige læringsprocesser, de har været igennem. Blandt andet fandt de midt i projektet ud af, at den type plastik og den konstruktion, de oprindeligt havde bestemt sig for, ikke ville være mulig på grund af pris og vægt. ”Dette var et kæmpe nederlag for os, da vi allerede her var langt inde i processen. Alligevel gav vi ikke op. Nedturen inspirerede os til andre tanker, som har ledt os til den nuværende løsning.” Projektet kom hurtigt på benene igen, og de tre entreprenører videreudviklede konstruktionen og endte med en tekstilkasse støttet op af plastikplader.

Prototypen 

 

Tine, Emilie og William har dog ikke stået alene gennem forløbet, men får opbakning, støtte og vejledning fra mange forskellige vinkler, heriblandt Fablab på Teknologisk Institut, Vandborg Plastfabrik og Deigaard Plastic. De tre entreprenører har opsøgt at få den ekspertviden de har haft brug for til at bringe projektet videre, og det har da også ført en masse godt med sig. De vandt blandt andet i kategorien ’Viden og Verden’ ved Danish Entrepreneurship Award 2014. Derudover vandt de DM i Entreprenørskab for grundskoleelever i år. De har også deltaget i Investor Day, hvor de udvidede deres netværk, skabte kontakter og fik konstruktiv feedback.

Hvad har I lært?

Hele idegenererings- og udviklingsprocessen har lært de tre elever rigtig meget, både rent specifikt omkring deres eget produkt og den dertilhørende problemstilling, men også om samarbejde, at finde funktionelle løsninger og meget andet.

Rent produktspecifikt fandt de ud af, hvad deres valgte materiale kan og ikke kan og hvad man rent teknisk og økonomisk kan med det.

Når det kommer til deres valgte problemstilling har gruppen lært, hvor vigtigt det er at undersøge markeder, nuværende produkter og hvordan produkterne reelt bliver anvendt ude i felten. BiB startede som en kvadratisk plastikkasse, men er nu endt i et mere multifunktionelt og brugbart design, hvilket er en direkte konsekvens af den udvikling som produktet og de tre opfindere har været igennem.

På det mere personlige plan er teamet blevet bedre til at samarbejde, at holde hovedet koldt og tro på, at løsningen kan findes uanset hvor umulig situationen ser ud. De har også lært, hvor vigtig klar og tydelig kommunikation er for at holde et forløb og en diskussion kørende, og hvor nødvendige kompromiser kan være for at et projekt lykkes. I forbindelse med den læringsproces som hele forløbet har været, har de tre entreprenører også udviklet sig – både som team, men også som individer. De har lært, at ærlighed og konstruktiv kritik er vigtigt, både for produktet og for samarbejdet.

Fremtiden

William, Emilie og Tine er nu færdige på efterskolen og vil alle tre gerne arbejde videre med BiB. De er dog stødt på endnu et bump, da de bor og går i skole tre forskellige steder i landet. Dette ser de som lidt af en udfordring og de er derfor alle tre klar over, at det kan blive svært at føre projektet videre. Alligevel vil de gerne forsøge: ”Vi har kontaktet vores tætte samarbejdspartner Deigaard Plastic og fortalt om sejren til DM i Entreprenørskab. Han blev meget begejstret, og har nu fået endnu mere lyst til at hjælpe os videre. Han vil gerne holde et møde omkring realisering og “forretningen” i projektet.”

De er alle tre startet på hver deres uddannelse og ser derfor ikke lige nu en mulighed for at fortæstte med BiB lige nu, men håber at vende tilbage til projektet en gang i fremtiden. Dog vil de alle tre meget gerne fortsætte med entreprenørskab, innovation og iværksætteri.

Gode råd

De tre entreprenører har tre gode råd til fremtidige iværksættere:

  • Gør noget, du/I brænder for!
  • Udnyt hinandens kompetencer i gruppen og se det gode i hinanden
  • Kæmp for det og kast dig ud i det – det værste der kan ske er, at du får et nej!